B I L D A R K I V E T - V Y E R

Sidan är under uppbyggnad !

Övriga kategorier

   

Klickbar bild Bildinformation
Högsby samhälle från ovan ca 1935
Målad tavla efter flygfoto, signerad J Ulfsparre.
Flygbild över Högsby 1964
Utsikt från Trollberget ca 1920
Högsby gamla prästgård
Bilden märkt 1967. Denna prästgård stod klar 1910. Revs 1977. Jämför bilden med utsikt från Trollberget. Där syns byggnaden till vänster.

Äldre bild >
Planritningar inför ombyggnad 1949
Uppmätning >
Förslag >
Högsby gamla gamla prästgård
Denna prästgård byggdes på 1700-talet, revs då en ny byggdes på samma plats 1909-10. Bilden från 1880-talet. Obs att det är sex personer med på bilden. Längs till vänster står Georg Löfgren. Längs till höger kyrkovaktare Johan Berglund.

Kyrkoherde Nils Isak Löfgren 1797-1881 >
Ritning av prästgården. Egenhändigt gjord 1859 av kyrkoherde Nils Isak Löfgren >
Vy över Högsby ca 1880
En av de allra äldsta bilderna som finns bevarade över Högsby samhälle. Kan t o m vara tagen på 1870-talet. Kyrkans ombyggnad var klar 1885.
Torpet Långehorva under Hammarby nr. 1
Kolorerad fototavla, troligen 1940-tal.
Utsikt från kyrktornet mot öster ca 1937
Flygbild över Högsby 1959
Målning efter gammal bild, signerad C Petersson
Högsby kyrka runt år 1880. Målad av bildhuggaren Carl Petersson i Frövi.
Stora röda huset är sockenmagasinet, byggt 1850. Det flyttades ut till Kolsrums gård redan 1894 och finns kvar där än. De små husen är stallar. Kyrkebro i trä. Stenbron kom till först 1911-12.
Vy från Storgatan, juli 1910
Bilden tagen mot norr från korsningen Storgatan/Moréns backe. Huset till höger, bakom buskaget, är det sk Stenholmska huset som nu finns i vår hembygdspark Lanhagen. Nästa hus var "Pelle på trappens" affär.
Gamla apoteket och apotekarbostaden
Bilden troligen från runt 1890. Apotekarbostaden byggd 1826, apotekshuset 1830-talet. Första apotekaren hette Tesche.

Fler bilder relaterade till gamla apoteket
Apotekshuset 1952 >
Apoteksbostaden 1936 >
Planritning apoteksbostaden 1936 >
Apotekare Elof Ahlberg med fru Irma 1953 >
A P Ohlssons hus och magasin på Järnvägsgatan
Kanske inte vackraste bilden men ändå värdefull rent dokumentärt. Dessa byggnader är väldigt lite dokumenterade. Bilden är tagen strax innan husen revs i juli 1972. Idag ligger ICA-affären här.

A P Ohlsson annons 1927 >
Odensvi gård ca 1908
Inramad fototavla. Huset förstördes i en dramatisk brand på förmiddagen den 9 juli 1949. Då drevs Högsby Textilfabrik i fastigheten med över 20 anställda.

Text på baksidan av tavlan >
Tidningsartikel från 1947 >    Exteriörbild ca 1940 >
Interiörbild ca 1940 >    Interiörbild ca 1940 >
Tidningsartikel om branden 1949 >
Modern karta med gamla byggnaden inritad >
Berga station tidigt 1900-tal
Berga stationssamhälle uppstod tack vare järnvägens tillkomst. Först Nässjö-Oskarshamns järnväg som blev klar 1874, sedan Kalmar-Berga järnväg 1897. I början av 1900-talet var tillväxten enorm i bygden. Både företagande, byggande och inflyttning var på topp.

Berga station 1920-talet >
Frövi möbelfabrik
Frövi möbelfabrik togs i drift år 1900 uppe vid Frövifallet. Den drevs sedan genom åren i olika konstellationer. Man gjorde allt från vardagsmöbler till rena lyxprodukter med otroliga träskärningar. Fabriken totalförstördes i en brand sommaren 1953. Den byggdes aldrig upp igen.

Ur möbelkatalog 1917 >
Artikel om branden 1953 >