P R O G R A M   2 0 1 7

Program som pdf-fil för utskrift >

Å R S M Ö T E
söndag 12 mars kl. 15.00 Hornsberg
Årsmöteshandlingar hittar du under STYRELSEN.

S Ö N D A G S C A F É
2 april kl. 14.00-17.00 Hornsberg

G Ö K O T T A
torsdag 25 maj kl. 7.00 Kristi Himmelsfärd, Smedjan i Lanhagen

N A T I O N A L D A G E N
tisdag 6 juni kl. 15.00 Lanhagen
Flaggan hissas. Tal av Sveriges Hembygdsförbunds ordförande
Birger Svanström. Berga Blås medverkar. Kaffeservering i Smedjan.

H Ö G S B Y D A G E N
lördag 17 juni kl. 10.00 Hornsberg

S Ö N D A G S C A F É
2 juli kl. 14.00-17.00 Hornsberg

K U L T U R D A G A R N A
11-13 aug. kl. 12.00-17.00 Lanhagen
Kaffeservering, visning av byggnader och föremål samt stort lotteri.
• Fredag 11/8 kl. 14.00 Musikunderhållning med Matilda Nyberg från   Oskarshamn.
• Lördag 12/8 kl. 14.00 Föredrag med Peter Danielsson.
  "Jon Engström - en mångsidig mångsysslare".
• Söndag 13/8 kl. 14.00 Friluftsgudstjänst

S Ö N D A G S C A F É
3 sept. kl. 14.00-17.00 Hornsberg

S Ö N D A G S C A F É
1 okt. kl. 14.00-17.00 Hornsberg

S Ö N D A G S C A F É
5 nov. kl. 14.00-17.00 Hornsberg

J U L C A F É
Lördag 9 dec. kl. 11.00-16.00 Hornsberg

Programmet kommer att uppdateras med fler detaljer om arrangemangen. Utöver detta har vi våra samlingar på onsdagar mellan kl. 9.00 - 12.00 på hembygdsgåden Hornsberg. Då är alla välkomna!
Vi reserverar oss för ev. programändringar.