P R O G R A M   2 0 1 9


S Ö N D A G S C A F È
Söndag 13 jan. kl. 13.00-16.00 Hornsberg
Kaffeservering med hembakat i gemytlig miljö. Visning av hembygdsgården.

S Ö N D A G S C A F È
Söndag 10 feb. kl. 14.00-17.00 Hornsberg OBS TIDEN
Kaffeservering med hembakat i gemytlig miljö. Visning av hembygdsgården.

Å R S M Ö T E
Söndag 10 mars kl. 15.00 Hornsberg
Årsmöteshandlingar kommer under STYRELSEN.
Vi firar också föreningens 70-års jubiléum.

B I L D / F I L M K V Ä L L
Onsdag 15 maj kl. 19.00, Smedjan i Lanhagen.
Entréavgift 50 kr, kaffe med hembakat ingår.

G Ö K O T T A
Torsdag 30 maj kl. 7.00 Kristi Himmelsfärd, Smedjan i Lanhagen.
Musik och gudstjänst.Kaffeservering i Smedjan.

N A T I O N A L D A G E N
onsdag 6 juni kl. 15.00 Lanhagen
Flaggan hissas. Talare: Kommunchef Anders Johansson.
Berga Blås medverkar. Kaffeservering i Smedjan.

H Ö G S B Y D A G E N
Lördag 15 juni kl. 10.00 Hornsberg
Öppet hus på Hornsberg med visning, loppis, lotteri, korv och kaffeservering.

K Y R K O G Å R D S V A N D R I N G
Lördag 29 juni kl. 16.00 Högsby kyrkogård
Historik om kyrkogården, gravarna och människorna.
Efteråt inbjudes till helgsmålsbön i kyrkan kl. 18.00.
Ett samarrangemang med Svenska kyrkan - Högsby pastorat.

S Ö N D A G S C A F È
Söndag 7 juli kl. 14.00-17.00 Hornsberg
Kaffeservering med hembakat i gemytlig miljö. Visning av hembygdsgården.

K U L T U R D A G A R N A
9-11 aug. kl. 13.00-16.00 Lanhagen
Kaffeservering, visning av byggnader och föremål samt stort lotteri.
• Fredag 9/8 kl. 14.00 Föredrag av Björn Garpenstedt
• Lördag 10/8 kl. 14.00 Musikunderhållning av Bluesettes
• Söndag 11/8 kl. 14.00 Friluftsgudstjänst

S Ö N D A G S C A F É / B I E T S   D A G
25 aug. kl. 14.00-17.00 Hornsberg
Kaffeservering med hembakat i gemytlig miljö.
Visning av hembygdsgården.
Samarrangemang med Högsbyortens biodlarförening.

I N G V A R   G U N N A R S S O N
Fd lokalredaktören Ingvar Gunnarsson minns gamla tider i Högsby.
Onsdag 18 sept. kl. 19.00, Smedjan i Lanhagen.
Entréavgift 50 kr, kaffe med hembakat ingår.

S Ö N D A G S C A F É
6 okt. kl. 14.00-17.00 Hornsberg
Kaffeservering med hembakat i gemytlig miljö.
Visning av hembygdsgården.

S Ö N D A G S C A F É
3 nov. kl. 14.00-17.00 Hornsberg
Kaffeservering med hembakat i gemytlig miljö.
Visning av hembygdsgården.

J U L C A F É
Lördag 7 dec. kl. 11.00-16.00 Hornsberg
Kaffeservering med hembakat i genuin julstämning. Visning, utställning och lotteri.


Programmet uppdateras med fler detaljer samt att fler arrangemang kan läggas till efter hand.
Utöver detta har vi våra samlingar på onsdagar mellan kl. 9.00 - 12.00 på hembygdsgåden Hornsberg.
Då är alla välkomna!
Vi reserverar oss för programändringar.

Evenemangen genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.