P R O G R A M   2 0 2 0


Å R S M Ö T E
Söndag 22 mars kl. 15.00 Hornsberg
Årsmöteshandlingar kommer under STYRELSEN.

S Ö N D A G S C A F È
Söndag 5 april kl. 14.00-17.00 Hornsberg
Kaffeservering med hembakat i gemytlig miljö. Visning av hembygdsgården.

B I L D / F I L M K V Ä L L
Onsdag 13 maj kl. 19.00, Smedjan i Lanhagen.
Entréavgift 60 kr, kaffe med hembakat ingår.

G Ö K O T T A
Torsdag 21 maj kl. 7.00 Kristi Himmelsfärd, Smedjan i Lanhagen.
Musik och gudstjänst.Kaffeservering i Smedjan.

N A T I O N A L D A G E N
Lördag 6 juni kl. 15.00 Lanhagen
Flaggan hissas. Talare: Hembygdskonsulent Peter Danielsson.
Berga Blås medverkar. Kaffeservering i Smedjan.

H Ö G S B Y D A G E N
Lördag 13 juni från kl. 10.00 Hornsberg
Öppet hus på Hornsberg med visning, loppis, lotteri, och kaffeservering.

U T F L Y K T / V A N D R I N G    J O N A S    S T O L T S    K Y R K V Ä G
Söndag 28 juni kl. 9.00
Ca 5 km vandring. Mer information kommer.

S Ö N D A G S C A F È
Söndag 5 juli kl. 14.00-17.00 Hornsberg
Kaffeservering med hembakat i gemytlig miljö. Visning av hembygdsgården.

K U L T U R D A G    P Å    H O R N S B E R G
Lördag 8 aug. (tider kommer)
Föredrag, musikunderhållning, kaffeservering, visning av byggnader och föremål samt stort lotteri.

S Ö N D A G S C A F É
23 aug. kl. 14.00-17.00 Hornsberg
Kaffeservering med hembakat i gemytlig miljö.
Visning av hembygdsgården.

B I L D  /  F I L M K V Ä L L
Onsdag 16 sept. kl. 19.00, Smedjan i Lanhagen.
Entréavgift 60 kr, kaffe med hembakat ingår.

S Ö N D A G S C A F É
4 okt. kl. 14.00-17.00 Hornsberg
Kaffeservering med hembakat i gemytlig miljö.
Visning av hembygdsgården.

S Ö N D A G S C A F É
1 nov. kl. 14.00-17.00 Hornsberg
Kaffeservering med hembakat i gemytlig miljö.
Visning av hembygdsgården.

J U L C A F É
December, Hornsberg
Samma dag som Högsby julmarknad, dag för denna ej bestämd ännu.
Kaffeservering med hembakat i genuin julstämning. Visning, utställning och lotteri.


Programmet uppdateras med fler detaljer samt att fler arrangemang kan läggas till efter hand.
Utöver detta har vi våra samlingar på onsdagar mellan kl. 9.00 - 12.00 på hembygdsgåden Hornsberg.
Då är alla välkomna!
Vi reserverar oss för programändringar.

Evenemangen genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.