P R O G R A M   2 0 1 8

> Programmet för utskrift (pdf)

OBS att tiden för Söndagscafé och Kulturdagar har ändrats jämfört med förra året.
Söndagscafé 13-16, Kulturdagar 13-16.

Å R S M Ö T E
Söndag 11 mars kl. 15.00 Hornsberg
Årsmöteshandlingar finns under STYRELSEN.

G Ö K O T T A
Torsdag 10 maj kl. 7.00 Kristi Himmelsfärd, Smedjan i Lanhagen.
Musik och gudstjänst under ledning av Leif Norrgård.
Kaffeservering i Smedjan.

B I L D / F I L M K V Ä L L
Onsdag 16 maj kl. 19.00, Smedjan i Lanhagen.
Entréavgift 50 kr, kaffe med hembakat ingår.

N A T I O N A L D A G E N
onsdag 6 juni kl. 15.00 Lanhagen
Flaggan hissas. Talare: Leif Norrgård. Berga Blås medverkar.
Kaffeservering i Smedjan.

H Ö G S B Y D A G E N
Lördag 16 juni kl. 10.00 Hornsberg
Öppet hus på Hornsberg med visning, loppis, lotteri, korv och kaffeservering.

K Y R K O G Å R D S V A N D R I N G
Lördag 30 juni kl. 16.00 Högsby kyrkogård
Samling vid kyrkan. Historik kring kyrkogården, gravarna och människorna.
Efter vandringen inbjudes till helgsmålsbönen i kyrkan kl. 18.00. Arrangeras med Svenska Kyrkan.

S Ö N D A G S C A F É
1 juli kl. 13.00-16.00 Hornsberg
Kaffeservering med hembakat i gemytlig miljö. Visning av hembygdsgården.

K U L T U R D A G A R N A
10-12 aug. kl. 13.00-16.00 Lanhagen
Kaffeservering, visning av byggnader och föremål samt stort lotteri.
• Fredag 10/8 kl. 14.00 Föredrag av Rose-Marie Edinius
• Lördag 11/8 kl. 14.00 Musikunderhållning av Bergeskans
• Söndag 12/8 kl. 14.00 Friluftsgudstjänst

K Y R K O G Å R D S V A N D R I N G
Lördag 25 aug. kl. 16.00 Högsby kyrkogård
Samling vid kyrkan. Historik kring kyrkogården, gravarna och människorna.
Efter vandringen inbjudes till helgsmålsbönen i kyrkan kl. 18.00. Arrangeras med Svenska Kyrkan.

S Ö N D A G S C A F É / B I E T S   D A G
26 aug. kl. 13.00-16.00 Hornsberg
Kaffeservering med hembakat i gemytlig miljö.
Visning av hembygdsgården.
Samarrangemang med Högsbyortens biodlarförening.

B I L D / F I L M K V Ä L L
Onsdag 12 sept. kl. 19.00, Smedjan i Lanhagen.
Entréavgift 50 kr, kaffe med hembakat ingår.

S Ö N D A G S C A F É
7 okt. kl. 13.00-16.00 Hornsberg
Kaffeservering med hembakat i gemytlig miljö.
Visning av hembygdsgården.

S Ö N D A G S C A F É
4 nov. kl. 13.00-16.00 Hornsberg
Kaffeservering med hembakat i gemytlig miljö.
Visning av hembygdsgården.

J U L C A F É
Lördag 8 dec. kl. 11.00-16.00 Hornsberg
Kaffeservering med hembakat i genuin julstämning.
Visning, utställning och lotteri.

Programmet kan uppdateras med fler detaljer om arrangemangen. Utöver detta har vi våra samlingar på onsdagar mellan kl. 9.00 - 12.00 på hembygdsgåden Hornsberg. Då är alla välkomna!
Vi reserverar oss för ev. programändringar.

Evenemangen genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.