P R O G R A M   2 0 2 2

Å R S M Ö T E
Söndag 27 mars kl. 15.00 Hornsberg
Servering. Årsmöteshandlingar finns under STYRELSEN.

S Ö N D A G S C A F È
Söndag 24 april kl. 14.00-16.30 Hornsberg
Kaffeservering med hembakat i gemytlig miljö. Visning av hembygdsgården.

S Ö N D A G S C A F È
Söndag 22 maj kl. 14.00-16.30 Hornsberg
Kaffeservering med hembakat i gemytlig miljö. Visning av hembygdsgården.

G Ö K O T T A
Torsdag 26 maj kl. 7.00 Kristi Himmelsfärd, Smedjan i Lanhagen.
Musik och gudstjänst med Svenska kyrkan.Servering i Smedjan.

N A T I O N A L D A G E N
Måndag 6 juni kl. 15.00 Lanhagen
Flaggan hissas.Talare och musik. Kaffeservering i Smedjan.
Tal av historikern och hembygdskonsulenten Peter Danielsson.

H Ö G S B Y D A G E N
Lördag 18 juni från kl. 10.00 Hornsberg
Öppet hus på Hornsberg med visning, loppmarknad, lotteri, och kaffeservering.

S Ö N D A G S C A F È
Söndag 21 aug. kl. 14.00-16.30 Hornsberg
Kaffeservering med hembakat i gemytlig miljö. Visning av hembygdsgården.

S Ö N D A G S C A F È
Söndag 11 sept. kl. 14.00-16.30 Hornsberg
Kaffeservering med hembakat i gemytlig miljö.
Visning av hembygdsgården.

S Ö N D A G S C A F É
Söndag 16 okt. kl. 14.00-16.30 Hornsberg
Kaffeservering med hembakat i gemytlig miljö.
Visning av hembygdsgården.

S Ö N D A G S C A F È
Söndag 13 nov.. kl. 14.00-16.30 Hornsberg
Kaffeservering med hembakat i gemytlig miljö. Visning av hembygdsgården.

J U L M A R K N A D
December, Hornsberg. Datum och tid ej klart.
Kaffeservering med hembakat i genuin julstämning. Visning, utställning och lotteri.


Programmet uppdateras samt att fler arrangemang kan läggas till efter hand.
Utöver detta har vi våra samlingar på onsdagar mellan kl. 9.00 - 12.00 på hembygdsgåden Hornsberg.
Då är alla välkomna!
Vi reserverar oss för programändringar.

Evenemangen genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.