V ä l k o m m e n

Högsby socken är en del av Högsby kommun. Det finns tre samhällen inom socknen; Högsby, Berga och Ruda. Alla ligger invid riksväg 34. Det finns ytterligare fyra hembygdsföreningar i kommunen; Långemåla, Fågelfors, Isabogården och Fagerhult.HÖGSBY SOCKENS HEMBYGDSFÖRENING bildades 1949. Vi bedriver sedan dess ett ideellt arbete för att bevara och förvalta vår hembygds historia. Vi har idag drygt 400 medlemmar. Vi har två knutpunkter i vår verksamhet; hembygdsgården Hornsberg vid Storgatan i Högsby samt hembygdsparken i Lanhagen. Vi genomför varje år ett antal, mer eller mindre fasta, arrangemang; exempelvis Kulturdagar, nationaldags-firande m.m. Utöver dessa blir det en del mindre träffar för medlemmarna.

En stor del av våra samlingar finns utställda på Hornsberg och i Lanhagens byggnader. I Lanhagen ligger också Smedjan som är vår samlingslokal för lite större sällskap. På Hornsberg förvaras ett digert arkivmaterial lämpligt för släkt- eller hembygdsforskning. Vi äger också ett stort bild- och filmarkiv som det just nu arbetas aktivt med att digitalisera och dokumentera. Här finns alltså spännande sysselsättning för den intresserade! På onsdagar mellan 9.00 och 12.00 har vi kontinuerliga träffar på Hornsberg då alla är välkomna att hjälpa till och umgås under trevliga former.

Vår målsättning är att Du ska få en givande stund här på hemsidan och vi hoppas du kan hitta nyttig information. Tveka inte att höra av dig med frågor och annat. Om du besöker oss på plats så kommer du finna en stor historieskatt och mängder av information att fördjupa dig i.

Hjärtligt välkommen
styrelsenFöreningen är ansluten till Sveriges Hembygdsförbund samt till Kalmar Läns Hembygdsförbund.
Arrangemang och studiecirklar genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.