F o t o   &   F i l m

Bild- och filmarkiv

Sedan några år har vi arbetat extra mycket med att ordna våra bilder och filmer. Föreningen har fått flera generösa donationer under årens lopp. Senast fick vi en enorm bildsamling från en lokal fotofirma som verkat i Högsby sedan 1930-talet. Där finns mer än 100 000 bilder; i huvudsak studioporträtt från 1940-talet fram till sent 1960-tal. Samlingen innehåller även en hel del företags- och produktbilder. Bildmaterialet håller genomgående en mycket hög kvalité.
Vi har tyvärr inte möjlighet att erbjuda direktsökningar i databasen genom hemsidan. Det går dock bra att komma med förfrågningar per e-post, telefon eller brev. Vi kan då leta på de uppgifter du har och sedan återkomma med ett svar på vad vi ev. hittat. Papperskopior ur arkivet tas fram mot viss avgift utifrån en särskild prislista. Nu kan du också köpa bilder ur vårt porträttarkiv digitalt. Vi levererar en högupplöst fil från ett helt glasnegativ för 100 kr. Ett sådant negativ innehåller mellan 1 och 48 bilder. Det beror på omständigheterna då det togs. Allt från bröllopsfoto (ofta en bild) till pass- eller körkortsfoto (upp till 48 bilder). Vissa villkor gäller dock för användning och upphovsrätt.
Vad gäller våra äldre filmer så är en del nu restaurerade och digitaliserade. Se status nedan. Vi kommer att ge ut en del av de restaurerade filmerna på DVD efterhand. Journalfilmerna är av varierande längd och speglar människor och händelser i bygden. De första fyra originalfilmerna är gjorda med sk "dubbelåtta" och filmade av Gösta Högstedt. Sedan finns föreningens egenproducerade filmer. Dessa är till största del gjorda i 16 mm format.
Vår ambition är naturligtvis att alla våra filmer ska restaureras och bli digitaliserade. Men. Det kostar mycket pengar och det tar tid.

Några rullar ur Gösta Högstedts produktion. Bilderna är klickbara.

Status för filmarbetet juli. 2017

Statuskoder
0 = arbete ej påbörjat
1 = restaurerad och digitaliserad
2 = efterbearbetad och redigerad
3 = utgiven på DVD

D8=Dubbel 8    S8=Super 8
=senast uppdaterat

Föreningens journalfilmer tagna i egen regi
Högsbybygd i sommartid, år 1950, original: D8, 28 min. Status: 1
Händelser i bygden (2 rullar), år 1951, original: 16 mm Status: 1
Strövtåg i hembygden (3 rullar), år 1952, original: 16 mm Status: 1
Glimtar från hembygden (2 rullar), år 1953, original: 16 mm Status: 1/0
Kungabesök och folkliv (2 rullar), år 1954, original 16 mm Status: 0
Högsbybygd, år 1955, original 16 mm Status: 0
Bilder från bygden, år 1956, original 16 mm, 30 min. Status: 1
Flottning, år 1957, original 16 mm Status: 0
Utan titel, år 1959-1961, original 16 mm Status: 0
Högsbyfilm (2 rullar), år 1984, original 16 mm, ca 80 min. Status: 0


Gösta Högstedts filmer
Journalfilm 1, år 1943-1946, original: D8, 61 min. Status: 3
Journalfilm 2, år 1947-1957, original: D8, 58 min. Status: 3
Journalfilm 3, år 1957-1967, original: D8, 54 min. Status: 3
Journalfilm 4, år 1967-1971, original: D8, 44 min. Status: 1 (delvis 3), Vissa avsnitt på DVDn GHJ-003
Journalfilm 5, år 1972-1975, original: S8, 40 min. Status: 1
Journalfilm 6, år 1975-1980, original: S8, 35 min. Status: 1
Journalfilmerna 7-18, 1980-1991, original: S8, varierande längd. Status: 0
Film om Ruda glasbruk, år 1970, original: S8, 21 min. Status: 1
Film "Högsby färg", år 1953, original: D8, 12 min. Status: 2
Spelfilm "Förföljd" (2 rullar), original: D8, 44 min. Status: 1
Film "Hanåsa färg", 1950-tal, original: D8, ca 15 min. Status: 1
Film "Ett arbetsår på Hanåsa gård", 1940-tal, original: D8, ca 25 min. Status: 1
Film "Ödestugor/Gamla torp" (2 rullar), ca 1970, 35 min. original: D8, Status: 1
Film "Fornminnen & sevärdheter", 1960-tal, ca 25 min. original: D8, Status: 1
Film "Berga karnevalståg/Gösjöbadet", 1947-49, original: D8, ca 20 min. Status: 1
Film "Högsby kyrka (2 rullar), troligen 1970-tal, original: S8, status: 1
Film "Emådalsmässan 1975", original: S8, ca 30 min. status: 1
Övriga filmer ca 20 st. varierande format och längd. Status: 0
I arkivet finns ytterligare några lokalt gjorda spelfilmer av Gösta Högstedt, Status: 0

Helt nyligen (juni 2017) fick vi donerat flera filmer gjorda av Gösta Högstedt från en släkting till honom. Här fanns bl.a. journalfilmen nr. 19 samt flera rullar som verkar vara klippt material från film 15-16.

Föreningens filmning
Redan på nyåret 1950 beställde föreningen en 16 mm filmkamera från en firma i Stockholm. Den skulle vara av "amerikanskt fabrikat". Leveransen skulle ske i mars 1950 men kameran dök inte upp då. Därför fick 1950 års film göras med en lånad kamera; en s k dubbelåtta. Den nya kameran finns inte bokförd förrän en bit in på 1951. Den kostade då, med div. tillbehör, 1 869:57. Det motsvarar i dagens penningvärde ca 28 000 kr. Högsby kommun beviljade ett bidrag på 1 000 kr.
Det finns inget konkret angivet om vem som filmade. Men utifrån protokollen verkar det ha varit Olle Franzén och Arne Garpenstedt. Även en Olle L Holm var med och filmade en bit in på 50-talet.
Till några av filmerna finns berättarmanus bevarat. Inte alltid så lättolkat. HÄR kan du se exempel på första sidan till manuset för 1951 års film. Totalt är det 14 sidor som denna bara till den filmen.

Gösta Högstedts filmning
Gösta filmade flitigt under större delen av sitt liv. Det var människor, miljöer och olika händelser runt om i bygden.Han var också ofta ute och visade sina filmer i olika sammanhang. Redan under sin livstid skänkte han ett antal filmer till hembygdsföreningen. När han gick bort i dec. 1994 visade det sig att han även testamenterat resten av filmerna till föreningen.
Den ädsta filmen är från 1943; alltså bra många år innan hembygdsföreningen ens fanns. Filmerna är oehört värdefulla för vår lokala historia. Han lyckades få med saker som idag annars skulle varit totalt bortglömda. Han fångade även en del dramatiska bilder. Filmen på det amerikanska bombplanet som nödlandade strax utanför Högsby 1943 är fullständigt unik och har rönt uppmärksamhet på flera håll. Ett klipp ur denna film visades i en dokumentärfilm på SVT 2015.
Rent tekniskt började han med en kamera av typen "dubbel-åtta". Redan 1967 verkar han ha investerat i en Super8 som gav en något större bildruta. Super8 kom på marknaden 1965. Bevisligen användes de olika kamerorna parallellt under flera år. Det finns inga ljudspår på dessa filmer. Vid sina visningar spelade han musik på grammofon eller rullbandspelare till. Melodivalet var noga planerat men tyvärr finns bara några enstaka "spellistor" bevarade.
Det verkar som att han aldrig gick över till video. Inte en enda kassett finns och hans sista film, en bit in på 1990-talet, är fortfarande en vanlig filmrulle. En orsak till detta är säkert att Gösta ville visa sina alster för en publik, på stor duk. På den tiden fanns ju knappast den möjligheten med video.En hängiven filmare. Gösta Högstedt 1911-1994.
Storgatan i Högsby 1897


Bilden tagen från ett fönster på övervåningen i det sk "Kullbergska huset" i korsningen vid kyrkbacken. Visar Storgatan söderut. Kyrkbacken börjar nere till höger i bilden.

Huset till vänster Okänt byggår men troligen mitten av 1800-talet. Här fortfarande bostadshus. Användes senare som magasin. Ett av samhällets allra äldsta hus när det revs 31 maj 1968.
Andra huset från vänster Allmänt kallat "Pelle på trappens" efter handlaren Per Johansson som drev rörelse här under många år. Blev senare "Hjalmar Schneiders Speceri & Diverseaffär". Huset flyttades till tomten i slutet av 1870-talet. Per Johansson köpte huset på auktion vid prästgården Högsholm i april 1875. Rivet en bit in på 1960-talet.
Tredje huset från vänster Det sk Stenholmska huset. Byggt här ca år 1800. Senare flyttat till Lanhagen och använt som hembygdsmuseum. Läs mer om huset under fliken LANHAGEN.
Nästa hus Byggt 1890 av skomakarfamiljen Strömbäck. Man får anta att det var skomakeri då i gatuplanet. Senare också krukmakeri och, på bilden, bageri. Från 1920-talet blomsteraffär/handels-trädgård/begravningsbyrå med egna växthus på tomten. Denna verksamhet pågick fram till 1966. Revs 2009 för att ge plats åt Migrationsverkets nya byggnad.
Nästa hus Det klassiska Hotell Morén. Huset går tillbaka ända till runt 1820 men har byggts om kraftigt flera gånger under årens lopp. Hotell Morén startade strax efter sekelskiftet 1900. Huset har också inrymt post, bankverksamhet, telefonstation (1908-1936). I mitten av 1990-talet gjordes det om till bostäder.
Huset till höger Ljungströms urmakeri och bostad. Från 1904 utökades rörelsen med en avdelning hattar, mössor och manufaktur. Osäkert om huset revs helt eller bara delvis för Ljungströms nya hus som stod klart 1929.
På ödetomten till höger byggde Smålands Ensklida Bank sitt nya bankhus 1920.

Storgatan i Högsby ca 1912


Denna bild är tagen ca 250 m söderut på Storgatan jämfört med förra bilden.

Huset till vänster byggt 1896. Först charkuturiaffär med bageri i källaren. 1904 öppnade Gerhard Svensson sin första lanthandel där. Rörelsen flyttades sedan till det nybyggda huset bredvid 1911.
Tredje huset från vänster är Kammbacksgården. Byggd ca 1825 av kapten Nordenankar. Här inrymdes bl. a ortens postkontor under många år. Posten flyttades 1951 till en nybyggd fastighet mitt emot. Kammbacksgården revs 1962 för att ge plats åt Högsby Sparbanks nybygge.
Entrén till gamla postkontoret i Kammbacksgården fotograferad 1951 när flyttningen var på gång. Observera muren med tegel på. Den idén togs upp på nytt för några år sedan när Storgatan byggdes om och nu finns det en snarlik mur framför Sparbanken. Intressant är också att posten tidigare var inrymd på Hornsberg; alltså det som idag är vår hembygdsgård. Trots att posten då låg i Högsby samhälle behöll man det gamla namnet Staby fram till 1899.Exakt samma bildvinkel 11 år senare. Grävmaskinen är nästan klar med rivningen 17 maj 1962. Bilden är hämtad ur en journalfilm.


Några filmrutor ur hembygdsfilmen 1956

Klicka på bilderna så öppnas de större i nytt fönster. Den som känner igen personerna får mycket gärna höra av sig. Bilderna är från midsommarfirandet i Lanhagen 1956 som samlade ca 800 personer.