L a n h a g e n

Vår verksamhet här startade 1953 i och med museiverksamheten i Stenholmska huset som flyttats från Storgatan. I Lanhagen bedrivs aktiviteter huvudsakligen sommartid.
Efterhand har antalet byggnader utökats och representerar olika delar av socknen.

Själva området har en mycket gammal historia. Det finns beskrivet sedan 1600-talet. Men då kallades det Ekhagen. Det beskrivs i en lantmäterihandling 1663 som: "En beethes hage weed Prästegården som kallas Eckhagen hwilken kan ungefähr föda en häst om sommaren". I ån intill bedrevs ett betydande fiske; mest av ål. Det är här vi hittar ursprunget till dagens namn. Man fiskade ål med sk lanor. Se bilder nedan.


Foto: Ingalill Granlund 3/6 1952


Redan på den gamla kartan finns lanfisket i ån noga utmärkt. Uppe till vänster, efter första kröken, syns landammen. I beskrivningen till kartan står det som "eett lijtet åhlefiskie j åhenn".
Bilden till höger visar lanfiske efter ål i Basthultsbäcken 1952.


Våra byggnader i Lanhagen


Hyra lokal

Smedjan i Lanhagen hyrs ut till fester och andra sammankomster. Hyran är 700 kr per uthyrnings-
tillfälle/dag. OBS att vi endast hyr ut smedjan under perioden 15 april-30 sept. samt att lokalen är godkänd för högst 60 personer.

Dragerydstugan på sin ursprungliga plats i Drageryd. Personerna är "Manda på Lias" föräldrar. Karl Johan Karlsson (1851-1937) och Anna Elida Johansson (1866-1956). "Manda på Lia" hette egentligen Amanda Ottilia Karlsson (1891-1965), hon var aldrig gift. Samtliga bodde kvar i stugan livet ut. Bilden är tagen runt 1930.

Programaffischer