L a n h a g e n

Vår verksamhet här startade 1953 i och med museiverksamheten i Stenholmska huset som flyttats från Storgatan. I Lanhagen bedrivs aktiviteter huvudsakligen sommartid. Guidning av grupper sker däremot året runt. Efterhand har antalet byggnader utökats och representerar olika delar av Högsby socken.

Själva området har en mycket gammal historia. Det finns beskrivet redan på medeltiden. Det var beteshage till prästgården Högsholm och i ån bedrevs ett betydande fiske; mest av ål. Det är här vi hittar ursprunget till namnet. Man fiskade ål med sk lanor. Se bilder nedan.


Foto: Ingalill Granlund 3/6 1952


Redan på den gamla kartan finns lanfisket i ån noga utmärkt. Uppe till vänster, efter första kröken, syns landammen. I beskrivningen till kartan står det som "eett lijtet åhlefiskie j åhenn".
Bilden till höger visar lanfiske efter ål i Basthultsbäcken 1952.


Våra byggnader i Lanhagen


Hyra lokal

Smedjan i Lanhagen hyrs ut till fester och andra sammankomster. Hyran är 700 kr per uthyrnings-
tillfälle/dag. OBS att vi endast hyr ut smedjan under perioden 15 april-30 sept. samt att lokalen är godkänd för högst 60 personer.

Dragerydstugan på sin ursprungliga plats i Drageryd. Kvinnan är "Manda på Lia". Hette egentligen Amanda Ottilia Karlsson (1891-1965). Bilden är från 1930-talet. Mannen på bilden är pappan Karl Johan Karlsson (1851-1937). "Manda" var aldrig gift. Mamman hette Anna Elida Johansson (1866-1956). Samtliga bodde kvar i stugan livet ut.

Programaffischer