H e m b y g d s g å r d e n   H o r n s b e r gHornsberg - Adress: Storgatan 64, Högsby.

Högsby Sockens Hembygdsförening förvärvade Hornsberg 1987 och fastigheten renoverades sedan av medlemmarna under flera år.
Det är på Hornsberg vi har vårt kontor och det är här vi träffas oftast. På onsdagsförmiddagarna är det nästan alltid folk här och alla är välkomna då.
Hornsberg är en mycket gammal byggnad. Vid den stora renoveringen 1989 kunde man konstatera att huset någon gång blivit flyttat till platsen. Alla stockar i väggarna var noga uppmärkta.

Frimärke stämplat på Hornsberg då posten låg där.
Namnet Staby behölls till 1899.

Då undrar man naturligtvis var huset stod innan.
Genom åren har det funnits en hel del spekulationer kring detta. En teori har varit att huset flyttats från Berga säteri. Faktum är att Hornsberg ägdes av kammarherren Henrik af Harmens på Berga säteri fram till 1884.
En annan variant har varit att huset kommer från Huseby gård och att det flyttats efter skiftet där på 1850-talet. Ska sägas att af Harmens ägde även det mesta av Huseby.
En tredje teori var att huset legat närmare kyrkan och prästgården. Vid djupare forskning visar det sig att denna version stämmer.
Kammarherren Henrik af Harmens ägde enorma jordegendomar i högsbytrakten under 1800-talet och var väldigt förmögen. Hornsberg ligger på Husebys mark, som han ägde. På 1850-talet fanns inte många byggnader i närområdet. Det var egentligen bara apoteket på andra sidan vägen.
Den 27 april 1860 köpte af Harmens huset på auktion. Det stod då som flygelbyggnad intill prästgården Högsholm. Det såldes av prosten Wimmerstedts änka som var tvungen att flytta efter makens död. Huset låg på kyrkans mark men kyrkan ville/kunde inte lösa in det. I prostens bouppteckning tas huset upp till ett värde av 500 Rd. Huset såldes med krav på att köparen måste flytta bort det. På den tiden var det inget ovanligt att man flyttade hus. Det fanns gott om arbetskraft och af Harmens hade råd att betala. Auktionen förrättades av kronolänsman Hjertqvist. På den tiden var det inte fråga om bygglov. Det var bara att bygga om man hade mark. Det mesta tyder på att af Harmens grundtanke var att få in postkontoret till kyrkbyn. Det hade då under en tid legat ute vid Staby. af Harmens var engagerad i det (också) och hade drivit på om en flytt med skrivelser etc. Postverket lät ju omgående hyra expeditionslokal i huset och flera familjer kom också att hyra de närmaste åren. Det är möjligt att familjen af Harmens själva nyttjade någon en del av huset.
Platsen där huset en gång stod var, ganska exakt, där det byggdes en ny prästgård i slutet av 1970-talet. Idag (2021) används den byggnaden som förskola. Huset fanns bevisligen vid prästgården 1834 men är troligen äldre än så. Prosten Wimmerstedt tillträdde 1829 men det är troligt att huset fanns redan på hans företrädares, von Sydows, tid. Vi planerar att göra en sk dendrokronologisk datering framöver. Då kan man få en nästan exakt datering.
Det var först i samband med försäljningen 1884 som tomten styckades av och fick lagfart. Det är också troligt att Hornsberg fått namn efter Henrik af Harmens första fru, grevinnan Anna Horn (af Åminne). De gifte sig på kungliga Ulriksdals slott i Stockholm 1866. Hon var då hovfröken hos drottning Lovisa. De nygifta flyttade omgående till Berga säteri. Anna Horn avled redan 1873, endast 36 år gammal.
När posten flyttade till Hornsberg hette postmästaren Adolf Christer Phalén. Han var då nytillträdd. Men han flyttade aldrig in i huset. 1869 flyttade kronofogden Peter Gustaf Leonard Nystedts familj in. Han avled 1876, bara 52 år gammal.
Postmästare Phalén efterträddes 1876 av John Martin Malmgren. Han bodde med sin familj på Hornsberg. Malmgren hade då redan arbetat på Postverket i många år och även vikarierat för Phalén en hel del under hans tid.
1884 köpte veterinär Alfred Petersson Hornsberg. Han kom att bo där med sin familj i nästan fyrtio år. I stallet som nu är garage/förråd togs bl.a. sjuka hästar emot. Efter makarna Peterssons död ärvdes fastigheten i fem delar till barn och fruns syskon. Dessa sålde omgående.
Mellan åren 1924-1952 förvärvades Hornsberg av: Anna Petersson 1924, Klara Matilda Petersson (arv) 1935, Ellen Lindström 1939 och 1952 köptes Hornsberg av Ebba och Amandus Karlsson. Amandus gick bort i sept. 1983. Ebba i jan. 1984. Som tidigare nämnts köpte hembygdsföreningen fastigheten några år senare av dödsboet.


Annons i Barometern den 11 april 1860 för auktionen där huset säljs.
Albin Ferdinand Hjertquist var vid tiden kronolänsman och var den som förrättade auktionen.

Huset syns på sin ursprungliga plats vid prästgården.
Troligen 1830-talet. Akvarell av Eleonora Juliana von Sydow, född Wiggman.
Originalet finns hos Kalmar läns museum.

Familjekalas på Hornsberg 1939, Hulda Lindström fyller 75 år
Stående från vänster: Emil Lindström, Carl Hägerstrand, Berta Hägerstrand f. Lindström, Annie Lindström f. Johansson, Ebba Karlsson f, Lindström, Ellen Lindström, Britta Lindström dotter till Emil, Bengt Lindström son till Emil, Amandus Karlsson. Det äldre paret i mitten är Hulda och Alfred Lindström Pojken till vänster är Birger Kårhag f. Karlsson son till Ebba och Amandus, pojken till höger är Arne Kårhag f. Karlsson son till Ebba och Amandus. Flickan i mitten är Margit Lindström, dotter till Emil. Barnet mellan Hulda och Alfred är Lena Hägerstrand, dotter till Berta och Carl.

Storgatan söderut förbi Hornsberg, sent 1930-tal
Till vänster syns muren och trappan upp till Folkets hem, därefter apoteket.
Till höger Carl Schneiders bostad och målerifirma, sedan Hornsberg.

De sista boende på Hornsberg. Amandus och Ebba Karlsson. Här på verandan i juni 1974 tillsammans med kyrkoherde Carl Sjögren som uppvaktar Ebba på 80-årsdagen.
(Bild från Ann-Charlotte Kårhag)


Renovering 1989


Flygbild på Hornsberg från augusti 1960

Mitt emot Hornsberg ligger gamla apoteket och apotekarbostaden. Apotekarbostaden (bakom trädet) uppfördes 1826 av apotekare Tesché och användes första åren som apotek fram till att apotekshuset invid gatan uppfördes under senare delen av 1830-talet. Högsbys apotek fanns på platsen mellan åren 1826 och 1972; alltså i 146 år.
Uppe till vänster syns Folkets Hem. En stor samlinglokal från 1909 som revs 1982.

Vi tackar Ann-Charlotte Kårhag för bilden.