H e m b y g d s g å r d e n   H o r n s b e r gHornsberg - Adress: Storgatan 64, Högsby.


Högsby Sockens Hembygdsförening förvärvade Hornsberg 1987 och fastigheten renoverades sedan av medlemmarna under flera år.
Det är på Hornsberg vi har vårt kontor och det är här vi träffas oftast. På onsdagsförmiddagarna är det nästan alltid folk här och alla är välkomna då.
Hornsberg är en mycket gammal byggnad. Vid den stora renoveringen 1989 kunde man konstatera att huset någon gång blivit flyttat till platsen. Alla stockar i väggarna var noga uppmärkta. Detta bör ha varit runt 1860. Huset finns inte med på en detaljerat kartskiss över samhället daterad 1859. Men 1861 flyttar posten hit från Staby.

Frimärke stämplat på Hornsberg.
Namnet Staby behölls till 1899.

Då undrar man naturligtvis var huset stod innan.
Det finns uppgifter om att huset ska ha legat närmare kyrkan en gång. De uppgifterna är väldigt osäkra. I så fall borde huset finnas med på någon karta eller något dokument från tiden. Dels borde också vår bygdeskildrare Jonas Stolt ha nämnt huset i sin genomgång av samhället från 1820-talet.
Andra uppgifter talar om att huset flyttats från Berga säteri till den nuvarande platsen. Den teorin känns relativt trolig. Faktum är att Hornsberg ägdes av kammarherren Henrik af Harmens på Berga säteri fram till 1884. Det var först i samband med försäljningen då som tomten styckades av och fick lagfart. Både Posten och de som bodde i huset de första dryga tjugo åren måste alltså ha hyrt av kammarherren på Berga. Kopplingen till Berga säteri är alltså stark och säkerligen var det Henrik af Harmens som såg till att huset flyttades. Det är också högst troligt att Hornsberg fått sitt namn från Henrik af Harmens första fru, grevinnan Anna Horn. De gifte sig på kungliga Ulriksdals slott i Stockholm 1866. Hon var då hovfröken hos drottning Lovisa. De nygifta flyttade omgående till Berga säteri. Anna Horn avled redan 1873, endast 36 år gammal.
Vi hoppas någon gång kunna hitta uppgifter på hur det verkligen gick till och var huset stod innan. Naturligtvis vill man även veta när huset byggdes först.
När posten flyttade till Hornsberg hette postmästaren Adolf Christer Phalén. Han var då nytillträdd. Men det verkar inte som Phalén bodde i huset. 1869 flyttade kronofogden Peter Gustaf Leonard Nystedts familj in. Han avled 1876, bara 52 år gammal.
Postmästare Phalén efterträddes 1876 av John Martin Malmgren. Han bodde med sin familj på Hornsberg. Malmgren hade redan arbetat på Postverket i många år och även vikarierat för Phalén en hel del under hans tid.
1884 köpte veterinär Alfred Petersson Hornsberg. Han kom att bo där med sin familj i nästan fyrtio år. I stallet som nu är garage/förråd togs bl.a. sjuka hästar emot. Efter makarna Peterssons död ärvdes fastigheten i fem delar till barn och fruns syskon. Dessa sålde omgående.
Mellan åren 1924-1952 förvärvades Hornsberg av: Anna Petersson 1924, Klara Matilda Petersson (arv) 1935, Ellen Lindström 1939 och 1952 köptes Hornsberg av Ebba och Amandus Karlsson. Amandus gick bort i sept. 1983. Ebba i jan. 1984. Som tidigare nämnts köpte hembygdsföreningen fastigheten några år senare av dödsboet.

Familjekalas på Hornsberg 1939, Hulda Lindström fyller 75 år
Stående från vänster: Emil Lindström, Carl Hägerstrand, Berta Hägerstrand f. Lindström, Annie Lindström f. Johansson, Ebba Karlsson f, Lindström, Ellen Lindström, Britta Lindström dotter till Emil, Bengt Lindström son till Emil, Amandus Karlsson. Det äldre paret i mitten är Hulda och Alfred Lindström Pojken till vänster är Birger Kårhag f. Karlsson son till Ebba och Amandus, pojken till höger är Arne Kårhag f. Karlsson son till Ebba och Amandus. Flickan i mitten är Margit Lindström, dotter till Emil. Barnet mellan Hulda och Alfred är Lena Hägerstrand, dotter till Berta och Carl.

Storgatan söderut förbi Hornsberg, sent 1930-tal
Till vänster syns muren och trappan upp till Folkets hem, därefter apoteket.
Till höger Carl Schneiders bostad och målerifirma, sedan Hornsberg.

De sista boende på Hornsberg. Amandus och Ebba Karlsson. Här på verandan i juni 1974 tillsammans med kyrkoherde Carl Sjögren som uppvaktar Ebba på 80-årsdagen.
(Bild från Ann-Charlotte Kårhag)


Renovering 1989


Flygbild på Hornsberg från sommaren 1960

Mitt emot Hornsberg ligger gamla apoteket och apotekarbostaden. Apotekarbostaden (bakom trädet) uppfördes 1826 av apotekare Tesché och användes första åren som apotek fram till att apotekshuset uppfördes 1831. Högsbys apotek fanns i detta hus mellan åren 1831 och 1972; alltså i 141 år.
Uppe till vänster syns Folkets Hem. En stor samlinglokal från 1909 som revs 1982.

Vi tackar Ann-Charlotte Kårhag för bilden.