B I L D G A L L E R I

Sidan är under uppbyggnad !

Välkommen att titta på några utvalda bilder ur arkivet. Men var börjar man när vi har runt hundra tusen bilder. Man får plocka bilder som känns spännande och kanske lite speciella. Likaså bilder som illustrerar saker och människor som vi kanske bör påminnas om. Ja, vi måste börja någonstans...
Kom gärna med önskemål så kanske vi kan leta upp ett visst motiv. Vi kommer att vara restriktiva med modernare bilder på personer på grund av gällande lagstiftning.

Välj kategori

       


Kategori vyer

Klickbar bild Bildinformation
Högsby samhälle från ovan ca 1935
Målad tavla efter flygfoto, signerad J Ulfsparre.
Flygbild över Högsby 1964
Utsikt från Trollberget ca 1920
Högsby gamla prästgård
Bilden märkt 1967. Denna prästgård stod klar 1910. Revs i mitten av 1970-talet. Jämför bilden med utsikt från Trollberget. Där syns byggnaden till vänster.

Planritningar inför ombyggnad 1949
Uppmätning >
Förslag >
Högsby gamla gamla prästgård
Denna prästgård byggdes på 1700-talet, revs då en ny byggdes på samma plats 1909-10. Bilden från 1880-talet. Obs att det är sex personer med på bilden. Längs till vänster står Georg Löfgren. Längs till höger kyrkovaktare Berglund.
Vy över Högsby ca 1880
En av de allra äldsta bilderna som finns bevarade.
Kan t o m vara tagen på 1870-talet. Kyrkans ombyggnad var klar 1885.
Torpet Långehorva under Hammarby nr. 1
Kolorerad fototavla, troligen 1940-tal.
Utsikt från kyrktornet mot öster ca 1935
Flygbild över Högsby 1959
Målning efter gammal bild, signerad C Petersson
Högsby kyrka runt år 1880. Målad av bildhuggaren Carl Petersson i Frövi.
Vy från Storgatan, juli 1910
Gamla apoteket och apotekarbostaden
Bilden troligen från 1890-talet. Apotekarbostaden byggd 1826, apotekshuset 1831.

Fler bilder relaterade till gamla apoteket
Apotekshuset 1932 >
Apoteksbostaden 1932 >
Planritning apoteksbostaden 1936 >
A P Ohlssons hus och magasin på Järnvägsgatan
Kanske inte vackraste bilden men ändå värdefull rent dokumentärt. Dessa byggnader är väldigt lite dokumenterade. Bilden är troligen från början av 70-talet. Husen revs några år senare. Idag ligger ICA-affären här.