K o n t a k t a   o s s


Besök oss på adressen nedan, skicka e-post eller ring

Högsby Sockens Hembygdsförening
Storgatan 64, Hornsberg
579 30 HÖGSBY

Bankgiro: 5221-0382
Swish: 123 233 93 72

Hör gärna av dig direkt till någon av kontaktpersonerna

• Övergripande frågor: Eva Augustsson 070-516 03 85
• Ekonomi och medlemsavgifter: Inger Svensson 070-655 94 47
• Fastigheter, underhåll, bild- och filmarkiv: Roland Erlandsson 070-562 82 90
• Sockenhistorik, hemsida, bild- och filmarkiv: Ola Strömbom 070-660 89 30
• Uthyrning: Melker Lindmark 070-665 22 69 eller Allan Ljung 0491-214 11
• Valberedning: Eva Augustsson 070-516 03 85 (samordnare)

Hyra lokal

Smedjan i Lanhagen hyrs ut till fester och andra sammankomster. Hyran är 700 kr per uthyrningstillfälle/dag. OBS att vi endast hyr ut smedjan under perioden 15 april-30 sept. samt att lokalen är godkänd för högst 60 personer.

Hitta till oss i Högsby!

• Klicka här så får du fram en karta som går att skiva ut.


Bli medlem!

Enklaste sättet att bli medlem på är att sätta in medlemsavgiften på vårt bankgiro 5221-0382.
Det går också bra med Swish på nummer 123 233 93 72
Medlemsavgiften är 100 kr per år. Skriv "NY MEDLEM" och se till att det framgår för vem/vilka betalningen gäller. Du räknas som medlem från den dag då avgiften finns på vårt konto. Avgifter inbetalade efter 31 okt. gäller även för kommande verksamhetsår.
Vill du att vi sänder ut information och inbetalningskort så hör av dig på telefon eller e-post.

• Värvningsbrev för utskrift.

Donationer av föremål

Vi tar varje år emot föremål som passar i våra samlingar och som speglar bygdens historia på olika sätt. Har du något som du känner skulle passa så hör av dig. Vi betalar inget. Du får nöja dig med ett tack och känslan av att ha bidragit till att våra samlingar berikats och kan visas för kommande generationer eller användas i forskningssyfte. Men viktigt; kontrollera först med oss. Vi gör bedömning i varje enskilt fall utifrån vår policy om samling och gallring. Vi vill också vara tydliga med att om du skänker föremål så har du inte möjlighet att göra förbehåll eller ställa krav på hur sakerna ska användas.