T o r p  o c h  s t u g o r  D - F

Uppdaterat 2023-01-03

Husets namn By Noteringar, position etc.
DalenDrageryd
DalenVirstadGammal stuga nära Skogsporten. Pos: N 6337385 E 557835
Dalhem Drageryd Se soldattorp 72
Dalhem Kolsrum Vid Arvesjö, östra sidan. Pos: N 6330112 E 558006
Dalhem Åsebo Pos: N 6334303 E 568544
Darrekulla Kolsrum 2 Pos: N 6333007 E 558422
Dortemo Melby
Drageryd horv Drageryd Troligen identiskt med Horvet under Drageryd
Dragerydsmåla Drageryd Bekr. 1659 men ej identifierat.
Drakenäs Kalvenäs Omnämnt redan 1578 som "Drackeness".
Dumpan Drageryd Soldattorp 72 eller 73
Dumpemo Drageryd
Dumpeström Drageryd Omnämnt redan 1445
Dumpestuvan Drageryd Möjligen identiskt med något ovan
Ebbetorp Holmen
Ebbetorp Åsebo Troligen samma som ovan Pos: N 6335647 E 567957
Eckerhult Granhult
Ekeberga Klebo Även som Ekeberg Pos: N 6339910 E 566316
Ekelund Mjösebo
Ekelund Högsby Tidigt namn på Ljunghällan (1799)
Ekerots torp Ekeby
EkesdalKolsrum 2Pos: N 6333660 E 558560
Ekeshäll Mjösebo Pos: N 6330384 E 554327
Ekhult Granhult
Eliastorp Ej identifierat, omnämnt redan 1687.
Elmhultsbro Gillberga
Elmingehyltan Ej identifierat, bekr. 1870.
Enehult Staby Även som Ernehult BU 1812 Pos: N 6330723 E 560836
Espemaden Mjösebo Bekr. 1805
Esphult Mjösebo Bekr. 1731
Flinketorpet Kolsrum Bekr. 1734. Kan vara samma som Arvesjötorp eller Sjötorp.
Forsbäcken Berga Pos: N 6336503 E 565062
Fredriksdal Lilla Kolsrum Pos: N 6332694 E 559317
Fredriksdal Stora Kolsrum Pos: N 6332720 E 559477
Fridhem Drageryd Pos: N 6341911 E 555869 I Blankan, motsv. soldattorp 74.
Fridhem Släthult
Fröjdekulla Granhult Pos: N 6345023 E 567623
Frövi tegelbruk Frövi BU 1840
FällanHanåsaDB 1760, även kallat Bäcken.
Fällan Mjösebo Bekr. 1791 Pos: N 6330284 E 554580
Fällan Solberga BU 1810
Fällan Virstad
FällanMassemålaPos: N 6332504 E 557353
Fällan Åsebo Backstuga
.
.