F ö r e n i n g e n s   h i s t o r i a

Föreningsbildningen

Onsdagen den 30 mars 1949 samlades ett antal herrar och två damer i Högsby folkskola för bildandet av Högsby Sockens Hembygdsförening.

    Föreningens första ordförande; överlärare Albin Th. Carlstedt
    1949-1950

    Född i Högsby 21/2 1880. Död i Högsby 20/7 1950.

Föreningens ordförande därefter i kronologisk ordning
1950-1976 Olle Franzén
1976-1984 Karl Johansson
1984-1989 Erik Johansson
1989-1996 Vera Gustavsson
1996-1997 Billy Eriksson
1997-1998 Vakant
1998-2003 Jens Furuskog
2003-2011 Margareta Bäck
2012-2016 Marianne Ek
2017-        Eva Augustsson
Föreningens syfte

Högsby sockens hembygdsförening har till ändamål att inom Högsby socken utforska och samla kulturminnen, samt befrämja varje slag av hembygdsvård och hembygdsstudier. (utdrag ur stadgarna antagna vid årsmöte 11/3 1988) Se gällande stadgar som pdf-fil längst ner under fliken STYRELSE.

Nationaldagen.

Föreningens nationaldagsfirande är en tradition som vi värnar om. De senaste åren har firandet ägt rum i Lanhagen där vi hissar flaggan och bjuder på tal och musik. Nya svenskar hälsas också välkomna. Efter firandet serveras kaffe i Smedjan.

Budkavlen

En stor händelse i föreningens historia inträffade år 1984. En hembygdsbudkavel passerade genom hela Sveriges land och kom från Oskarshamn till Högsby den 4 juni, en måndagskväll med det härligaste sommarväder. Kl. 19.00 anländer två ryttare samt hästanspänd vagn med Oskarshamns hembygdsförenings ordförande i generalsuniform, till planen framför kyrkan där Högsby hembygdsförenings ordförande iklädd frack mottog. Högsby manskör sjöng fosterländska sånger varefter högtiden fortsatte inne i kyrkan där kommunalrpdet läste upp innehållet i budkavlen och kyrkoherden bad för Kung, Fosterland och Hembygd. Kvällen efter gick budkavlen vidare med veteranbil till Fågelfors, för att sedan vandra vidare genom landet. Den 26 augusti var den framme på Skansen i Stockholm där den överlämnades till konung Carl XVI Gustaf inför ca 40 000 hembygdsvänner från hela landet, däribland en busslast från Högsby.

Utflykter

Från början av 50-talet ordnades årliga bussutflykter. De första tio åren varje år för att sedan återkomma mera sporadiskt. Bland platser som besöktes kan nämnas Gränna, Öland m.fl. På senare år har utflykterna haft formen av torpvandringar/sockenvandringar i hemsocknen. Se även Hembygdskaveln och Zick Zack.

Zick Zack

År 1989 var ett märkesår av annat slag. Televisionen hade ett program där föreningar kunde tävla mot varandra. Högsby Hembygdsförening representerades i programmet av Bengt Viktorsson och Inger Hägg. De lyckades kammade hem 40 000 kronor till föreningskassan. En busslast besökare från Högsby var med vid tillfället.

Övrig verksamhet

Man var tidigt ute med filmning av händelser i bygden. Ett tiotal filmer togs. Så reste man runt i samhällen och byar och visade och tog inträde för att hjälpa upp ekonomin. Redan 1951 var man på sex platser och året därpå elva. Sista filmen var kyrkbygget i Berga 1959. År 1960 visades filmen arton gånger. Filmning av verksamheter i bygden har också förekommit privat. År 1986 skänkte bygdefilmaren Gösta Högstedt sex filmer till föreningen och efter hans död 1994 fick föreningen ytterligare ett antal.