S t y r e l s e   o c h    ö v r i g a   f ö r t r o e n d e v a l d a

Styrelsen

 • Ordförandeposten vakant
 • Eva Augustsson, Högsby | vice ordförande
 • Inger Svensson, Högsby | kassör
 • Ola Strömbom, Högsby | sekreterare
 • Anita Ståhl, Högsby
 • Ola Johansson, Högsby
 • Lisbeth Kvillegård, Högsby
 • Torbjörn Midunger, Berga
 • Margareta Nilsson, Högsby
 • Dan Andersson, Högsby
 • Peter Cederlöf, Aboda

Revisorer

 • Eva Gröön, Skälsbäck
 • Hemming Larsson, Ekeby
 • Margareta Lundgren Johansson, Högsby | ersättare

Valberedning

Eva Augustsson samordnare från styrelsen

 • vakant
 • vakant
 • vakant


Dokument i pdf-format