S t y r e l s e   o c h   f ö r t r o e n d e v a l d a

Styrelsen

 • Roland Erlandsson, Högsby - ordförande
 • Eva Augustsson, Högsby - vice ordförande
 • Inger Svensson, Högsby - kassör
 • Elisabeth Angervall, Högsby - sekreterare
 • Anita Ståhl, Högsby
 • Ola Johansson, Högsby
 • Ola Strömbom, Högsby
 • Torgny Kratz, Högsby
 • Torbjörn Midunger, Berga
 • Anita Helgesson, Högsby

Revisorer

 • Eva Gröön, Skälsbäck
 • Hemming Larsson, Ekeby
 • Anna Emrin, Högsby - ersättare

Valberedning

 • Christina Dahlén, Högsby - sammankallande
 • Bengt Åke Lundin, Berga


Dokument i pdf-format