F ö r s ä l j n i n g

Önskar du köpa någon produkt så kontakta oss via e-post eller ring 070-660 89 30. Vi skickar naturligtvis. Porto tillkommer då utifrån Post Nords prislista.
Produkterna går också att köpa direkt på hembygdsgården Hornsberg. Normalt finns det folk där på onsdagar kl. 9.00-12.00. Vill du vara helt säker så ring och kolla först.

Produkt Beskrivning/pris
Tre öden i småländsk historia Av Birgitta Karlsson
Det är måndagsmorgon 24 februari i Gelebo, Kalmar län 1845. Luften är kall och snön ligger som ett vitt täcke på träd och hustak. Drängen Anders Olsson är sysslolös denna dag och ger sig iväg ut. Han träffar sin vän Jonas Flög och de besöker både nämndemannen och bonden i trakten. Det bjuds på brännvin, de skrattar, pratar och har det trevligt. Framåt sen eftermiddag går de båda drängarna hemåt en aning berusade. En hätsk ordväxling uppstår och ett par örfilar flyger i Anders rikting. "Kom an då om du vill, men du får skylla dig själv", säger Anders, och Jonas ska snart ångra sitt tilltag...
Mordet i Gelebo är en av tre historiska händelser som uppdagats under Birgitta Karlssons släktforskning. Birgitta är sedan många år bosatt i Skåne men född i Kalmar, där berättelserna utspelar sig. Boken är baserad på historiska dokument och ger en inblick i hur det var att leva i 1800-talets Småland och bidrar till att levandegöra Svensk historia.

Format: 23 x 15,5 cm, 130 sidor. Pris: 180 kr.
Hornsö masugn - 100 år och lite till Av Lars Järned
Hornsö masugn framställde tackjärn av småländsk sjömalm under 100 år. Från 1768 till 1867. Vattnet i Alsterån och kol från traktens skogar gav förutsättningarna.
Masugnen anlades för att förse Fogelfors bruk med tackjärn men övergick med tiden allt mer till att producera gjutgods, framför allt hushållsgods. Anläggningen revs 1893 och idag är alla rester dolda av en kraftverksdamm. Bara ortsnamnet påminner om vad som varit.
Hornsö ligger i Långemåla socken, Kalmar län. Idag en del av Högsby kommun. Masugnen blev en väsentlig del i det industriella komplex som för omkring 200 år sedan sysselsatte en stor mängd arbetare.
Boken är byggd på flera års arkivstudier.

Format: 21 x 15 cm, 82 sidor. Pris: 130 kr.
Järnet kring Hornsö Av Lars Järned
Hornsö masugn, Fogelfors bruk och Fredriksfors hammare - tre sammanverkand enheter i mellersta Kalmar län för att omvandla småländsk sjömalm till stångjärn, spik och annan manufaktur. Nära Hornsö låg också Carlsfors bruk, som dock fick hämta tackjärn från Bergslagen men ändå hade en viss relation till Hornsö.
Förutom arbetarna vid bruken var en mängd personer sysselsatta med malmupptagning, kolning och transporter, både av insatsvaror och färdiga produkter.
Kalmar metallvåg, vägen ut för allt järn som framställdes i södra delen av Kalmar län, belyses också.
Detta är en sammanställning byggd på arkivstudier för att skapa en bild av den viktiga epoken i bygdens industrihistoria. Från mitten av 1700-talet och drygt 100 år framåt.

Format: 21 x 15 cm, 111 sidor. Pris: 130 kr.
BERGA - Stationssamhälle under 100 år
Sammanställd av Torbjörn Midunger
Berga som samhälle räknar sin start från 1897, det år då Kalmar-Bergabanan byggdes och det nya stationshuset påbörjades. Samtidigt etablerades den första träindustrin. Berga av idag har åtefått sin betydelse som järnvägsknut med Kustpilen och har även i övrigt goda kommunikationer. Samhället, med närmare 1000 invånare, ligger naturskönt mellan tre sjöar och ett berg i östra Småland. Bergas intressanta historia berättas i denna bok som är rikt illustrerad.

Inbunden bok med många bilder.
Format: 25 x 18 cm, 168 sidor. Pris: 150 kr.
C J Löfgrens lefvnadsteckning
Sammanställd av Christer Löfgren
Denna släktberättelse ger en en unik inblick i hur människor levde på landsbygden i Småland i mitten av 1800-talet. Redan i slutet av 1800-talet såg Skansens grundare Artur Hazelius att det var brist på skildringar av hur männsiskor levde på landsbygden. Han gav då ut Byskomakaren Jonas Stolts minnen, en klassiker som beskriver livet i Högsby socken. Motsvarigheten, C J Löfgrens lefvnadsteckning, är helt okänd och har funnits i släktens ägo under alla dessa år utan att ha publicerats. Det märkliga är att båda Stolt och Löfgren bodde i Högsby socken och att de troligen kände varandra eftersom flera i den löfgrenska släkten var skomakare. Christer Löfgren utvidgar C J Löfgrens historia genom att berätta om hans bakgrund och släkt, samt berättar om familjens öden fram till första världskriget.

Fint inbunden och påkostad bok med bilder av hög klass.
Format: 21 x 21 cm, 120 sidor. Pris: 190 kr.
Torp och stugor under Berga och Huseby i Högsby socken
Slutsåld. Vi hoppas hitta fler ex. framöver.

En klassiker skriven av Ragnar Jonsson och Ingvar Emrin 1984. Mycket fakta, historia och trevligt bildmaterial. OBS att de exemplar som finns har använts i studiecirkel och inte är i nyckisk men generellt i bra skick utan direkta fel.
Boken har 184 sidor och kostar 120 kr.
Bok - Byskomakaren Jonas Stolts minnen
Efter att ha varit borta i ca tio år så finns denna fantastiska bok åter till försäljning. Vi har lyckats komma över ett mindre restlager.
En fullständigt unik memoarbok och bygdeskildring från Högsby socken. Den spänner över tiden från ca 1820 fram till 1880. Berättelserna präglas av Jonas Stolts positiva livssyn, levande iakttagelseförmåga och sinne för detaljer. Vi får en bra inblick i det vardagliga livet i socknen under 1800-talet. HÄR kan du läsa ett kort exempel ur boken.
Boken har 131 sidor och kostar 120 kr.
Jubileumsskrift 1949-2014
En skrift på 40 sidor i färgtryck som berättar om föreningens 65-åriga verksamhet. Utkom i mars 2015.
Pris: 30 kr. OBS att medlemmar får ett exemplar gratis.
DVD-film GHJ-001
Klicka på bilden för att se hela omslaget med innehåll. Den tidigaste hembygdsfilmen vi har. Den har nu blivit restaurerad och utgiven. Filmaren var Gösta Högstedt. Denna gjordes alltså ett antal år innan hembygdsföreningen bildades.
60 min. ren nostalgi på DVD för 150 kr.
DVD-film GHJ-002
Klicka på bilden för att se hela omslaget med innehåll. Den andra journalfilmen ur Gösta Högstedts produktion. Den har nu restaurerats och digitaliserats.
60 min. speltid. Kostar 150 kr.
DVD-film GHJ-003
Klicka på bilden för att se hela omslaget med innehåll. Detta är den tredje filmen i serien ur Gösta Högstedts produktion som gjorts tillgänglig digitalt.
52 min. speltid. Kostar 150 kr.
DVD-film GHJ-004
Klicka på bilden för att se hela omslaget med innehåll. Detta är film fyra i serien ur Gösta Högstedts produktion som gjorts tillgänglig digitalt.
52 min. speltid. Kostar 150 kr.
Bok - Det stora poströfveriet 1858
Ulf Sturesson & Birgitta Warneryd


Den fascinerande och spännande historien om Sveriges kanske största postrån genom tiderna. Rånet genomfördes 5 dec. 1858 vid "Elsabo vägskäl". Idag återfinns platsen i norra delen av Berga samhälle. Man kom över ganska exakt 100 000 kr. Detta skulle i dagens penningvärde motsvara nästan 6 miljoner. Ledaren var en fattig torpare vid namn Svente Bock som tillsammans med två kumpaner genomförde rånet. Trots att de planerat väl hade de inte räknat med mänskliga svagheter. Släktingar och vänner drogs in på olika sätt och mer är 20 personer kom att dömas till varierande straff senare.
Boken är skriven som en berättelse men bygger helt på faktauppgifter från originalprotokoll och polishandlingar. Författaren Ulf Sturesson har skrivit ett antal böcker tidigare. Han bor idag i Uppsala men härstammar från Ruda någon mil söder om Högsby.
Boken har 174 sidor och kostar 200 kr.