b a r n m o r s k a n s  b o k

En unik bok

Denna bok fick barnmorskan Anna Nilsson av tacksamma mödrar i
Högsby kommun 1923. Boken är inbunden i handmålade silkespärmar
i formatet 32 x 20 cm. Text och bilder är gjorda av bokhandlare Bertil
Berg, Högsby.
Anna Matilda Nilsson levde 1877-1957 och var verksam som barnmorska
i Högsbydistriktet 1903-1932. Hon hade sin tjänstebostad i ett rum i
sockenstugan vid kyrkan.
Boken donerades till hembygdsföreningen 2004 av Lena Hedener
som är systerdotterdotter till Anna Nilsson.
Till höger en bild på Anna Nilsson när hon examinerats till barnmorska 1902.