A R K I V F Y N D

En liten bit världshistoria

I arkivet finns denna bit av ett kabinfönster från det plan som störtade med Dag Hammarskjöld 1961.
Den är omhändertagen på vrakplatsen av Gustaf Jeansson (f. 1931) som vid tiden var FN-soldat i området. Han skänkte den senare till föreningen.
Storlek: ca 10 x 5 cm.