A R K I V F Y N D

Lantbruksutställningen i Högsby 1920

Klicka på bilden så öppnas den större i nytt fönster.
Bilden är tagen mot öster från övervåningen på hotell Morén. Vägen ut till utställningen motsvaras idag av Allégatan (tidigare Villagatan). Bakom själva utställningsområdet skymtar ett större hus. Det är bland de äldsta som finns kvar än idag, byggt 1810. Borta till vänster ligger Högsby gård och bakom flaggstången syns de betydande växthusen som då tillhörde gården. Idag ligger Trädgårdsgatan där, passande nog, och det mesta av fälten är bebyggt med villor som till största delen uppfördes under 60- och 70-talet. I bildens nederkant skymtar man Järnvägsgatan.


Till utställningen trycktes en katalog på 44 sidor i formatet 180 x 115 mm. Detta är några av sidorna.

En tidningsartikel berättar mycket.
Så här skrev Oskarshamnstidningen måndag 14 juni 1920.

Utställningen i Högsby.
Den 12 juni var en stor dag för Högsby samhälle, och detta hade också dagen till ära klätt sig i rik flaggskrud. Från järnvägsstationen till lantbruksutställningen ledde rader av flaggor och kring hela utställningsfältet svajade rikligt de blå dukarna. Enbart till lantbruksutställningen såldes på lördagen 2,200 biljetter. I lördags var platsen besökt av c:a 5,000 personer. Och igår var uppslutningen ännu större eller c:a 8,000 Redan på morgonen skedde uppvisning av de prisbelönta djuren och efterhand började maskinerna sätta sig i rörelse. Först körde en 2-skärig traktator fram, men denna uraktlät sätta billarna i jorden och försvann ur åskådarnas åsyn. Därpå framkörde motorplogen Avance, plöjande tre djupa fåror och följd av en myllrande människomassa. Efter denna uppenbarade sig traktatorn Champion, körande efter föregåendes hjulspår samt även denna treskärig. Så efter hand börja sågverk, motorer med kvarnar och tröskverk att snurra, och allt är liv och rörelse en stund. Vår tid medger ej att göra ett närmare studium av alla de utställda djuren och andra föremål, utan säga vi detta för en stund farväl och ställa färden till Högsby ståtliga tingshus där Kalmar läns södra hushållningssällskap har årssammanträde.

[här finns ett referat av sammanträdet, här utlämnat]

Sedan hushållningssällskapets sammanträde, vilket hade en ovanligt stor tillsluutning och överfyllde den stora tingssalen, avslutats, bege vi oss åter ut till lantbruksutställningen för att övervara prisutdelningen. Folkmassorna, som vi förut trodde oss kunna räkna i hundratal, måste nu uppskattas till flera tusen. Mellan utställningsplatserna gå i oavbruten följd person- och lastautomobiler, försedda med uppradade en mängd säten, och föra besökarna från den ena utställningsplatsen till den andra. I lantbruksutställningens mitt har en avdelning av Smålands husarregementes musikkår beretts plats och härifrån utföres musik. På ena långsidan av utställningen är en större estrad rest, smakfullt draperad med flaggor, varifrån prisutdelningen skall ske. Så småningom fylles hela det stora utställningsområdet, och kring estraden råder trängsel. Herrar prisdomare börjar visa sig på estraden, och vid 2-tiden ankommer landshövdingien och tar till orda, innan prisutdelningen börjar. Allt sedan det blev bestämt att hushållningssällskapets sammanträde skulle hållas i Högsby, sade talaren, väcktes förslag av några personer att även hålla ett lantbruksmöte där för Handbörds, Aspelands och Stranda härad. Tack vare det stora intresset har det nu blivit en verklighet. Det givna initiativet manar till efterföljd, att sällskapets sammanträden förenas med mindre utställningar. Även om de ej få en så stor tillslutning som i Högsby, så äro de dock ägnade att väcka och underhålla intresset för jurdbrukets befrämjande. Man må hoppas att intresset må fortfara och att envar må inse, att jordbruket är landets modernäring, för att dess utövare skola kunna infria de krav, som ställes på dem. De utställda djuren vittna om omtanke, en rationell vård och ett gott urval. För mig är det en kär plikt att uttala mina bästa välgångsönskningar och att utställningen må bli till nytta för de trakter, som därav beröras. Att utställningen blivit så lyckad beror på organisationen av utställningens bestyrelse. Talaren vände sig särskilt till bestyrelsens ordförande, godsägare Gust. Jeansson å Berga säteri samt konsulent Blomqwist samt i övrigt till alla i bestyrelsen med ett tack till dem alla. Han ville därjämte uttala ett tack till Högsby samhälle, som bidragit till att ge det yttre en trevlig inramning. Härefter vidtog prisutdelningen, som förrättades av landshövdingen. Varje pristagare lönades med fanfarer av musiken och handklappning av prisdomarna.