A R K I V F Y N D

Hembygdslotteriet 1955

Lagom till adventstid 1955 startades ett stort lotteri med riktiga lottsedlar. Huvudsyftet var att få in pengar till föreningens byggnationer i Lanhagen som vid tiden var ganska omfattande och kostnads-
krävande. Framför allt gällde det uppförandet av den gamla ladugården. På den tiden krävdes ett särskilt tillstånd av länsstyrelsen för denna typ av lotteri. Så det var inte bara att dra igång. Det fanns också en skatt på 25% för vinster med ett värde över 100 kr. I detta fall betalades den in av föreningen och var inräknad i vinstvärdet.
    Lotteriet omfattade totalt 2 000 lotter á 2 kr/st. Lottsedlarna trycktes av Edvin Karlssons tryckeri på Storgatan. Man hade fått ihop ganska fina vinster. Första pris var t ex en moped av märket Monark. Sedan en hel del annat fint. Vid julskyltningen söndagen 4 dec fick man använda ett skyltfönster hos affären Ali Estells eftr. på Storgatan för att visa vinsterna. Butiken fanns i huset som idag är Storgatan 44, dvs butiken Opticur.
    Dragning genomfördes före styrelsemöte på Centralhotellet den 15 jan. 1956 "inför av länsstyrelsen utsedde kontrollanten socialvårdsassistenten Arne Sjöholm". Vinsterna hämtades sedan ut hos Garpen-Foto. Vem som blev lycklig ägare till en ny moped eller reseradio vet vi inte (än). Kanske även det kommer fram när vi bläddrar vidare i arkivet...

> Dragningslista 1956-01-15

Vinsterna i skyltfönstret hos Ali Estells eftr. vid julskyltningen 4 dec. 1955.


Det totala vinstvärdet motsvarar idag (2018) ca 28 700 kr.